ΠΡΕΖΑ TV


Το ον αυτό, ευρύτερα ονομαστός κε ως "Ο Πρέζας" (πχ,"Δές τι έχη ανεβάση ο Πρέζας", "ο Πρέζας γράφει", "το είδα στου Πρέζα", έχη σώμα σύριγγας με πόδια αράχνης τα οποία τον βοηθούν να αναρρηχή με άνεσιν είς τον διαδυκτικόν ιστόν. Βρίσκετω είς την ιδίαν κατηγορίαν με άλλας ενημερωτικάς ιστολόγιας τύπου Proktiko που σπανίως αναγράφουν τας πηγάς τους, με την διαφοράν πώς αφήνη ανοιχτάν τα σχόλιαν είς τα οποία κε λαμβάνη σχεδόν αποκλειστικώς την αγάπην πολλων ευγενικών ανωνύμων ανθρωποειδών. Προς μεγάλην έκπληξην των αναγνωστών που θεωρούν οτι πρέπη να ενημερώνονται ακόμα κε δια τας καθημερινάς τηλεοπτικάς ασημαντότητας απο τον Πρέζα, σημειώνομεν πως δεν διαθέτη το άλαθητον. Διαφορετικώς θα λεγόταν Πάπας TV. Επίσης δεν υπαρχη κανής που να γνωρίζη ποιός είναι η εις την πραγματικότηταν ο Πρέζας. Ισως, ούτε ο ίδιος ο Πρέζας δεν γνωρίζη πως είναι ο Πρέζας. Είς αυτό το τελευταίον υπάρχη ένας αρχαίος θρύλος ο οποίος υποστηρίζη πώς άμα μάθουμε ποτέ που ζή ο Πρέζας, αυτοματως θα έχουμε ανακαλύψη κε που ζή ο Μπίν Λάντεν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: